Wat is immigreren?

Immigreren betekent dat je een nieuwe inwoner van een ander land bent. Bij een immigrant gaat het niet om een tijdelijk verblijf, maar wenst hij of zij zich voor langere tijd in het land te vestigen. In het algemeen wordt je als immigrant beschouwd wanneer je langer dan één jaar in het nieuwe land verblijft. Er zijn verschillende motieven voor immigratie, zoals: beroep, politieke motieven, vervolging, economische motieven, familiehereniging, oorlog of psychologische motieven. Mensen die een gastenverblijf willen beginnen in een ander land, worden ook wel ‘gelukszoekers’ genoemd.
Reactie plaatsen